W ramach czesnego zapewniamy:

 • Opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17 (istnieje możliwość modyfikacji tych godzin na prośbę rodziców) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej.
 • Program realizowany w oparciu o podstawę programową, zatwierdzoną przez MEN.
 • Naukę języka angielskiego,
 • Profilaktykę logopedyczną, czyli gimnastyka buzi i języka.
 • Terapię logopedyczną - dzieci, u których zostanie zdiagnozowana wada wymowy, będą miały możliwość korzystania z  terapii logopedycznej.
 • Fizjoterapię z elementami Integracji Sensorycznej. Fizjoterapeuta na początku roku przedszkolnego sprawdzi postawę dzieci. Dobrane zostaną ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz korekcyjne realizowane podczas cotygodniowych ćwiczeń.
 • Sensoplastykę. Podczas tych zajęć dzieci bawią się masami plastycznymi, malują rękami, stopami, poznają rozmaite faktury, zapachy, a nawet smaki. Dostarczają w ten sposób cennych wrażeń rozwijąjących zmysły.
 • Zajęcia według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - to ćwiczenia i zabawy, mające na celu rozwijanie świadomości własnego ciała, usprawniania motoryki, poznawania swoich możliwości. Podczas zajęć dzieci w grupie uczą się współdziałania oraz integrują się ze sobą.
 • Dziecięcą matematykę - ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, będące podstawą do rozumienia pojęć matematycznych.
 • Zajęcia taneczne
 • Warsztaty "mały kucharz" - zajęcia, podczas których dzieci biorą udział w przygotowywaniu prostych potraw. Uczą się zasad świadomego, zdrowego odżywiania.
 • Zajęcia ogrodnicze - wspólnie posadzimy i będziemy pielęgnować warzywa i inne rośliny w naszym przedszkolnym ogrodzie.
 • Teatrzyki.

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. 500 317 617

przedszkole@kolorowaciuchcia.edu.pl

Adres

ul. Wiczlińska 102a

Gdynia