Przedszkole Kompetencyjne

 

Kolorowa Ciuchcia

 

Przedszkole kompetencyjne Kolorowa Ciuchcia, to miejsce, w którym dzieci nabierają kompetencji niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej oraz funkcjonowania w otaczającym je świecie.

 

Nasz program ma na celu rozwijanie:

-kompetencji komunikacyjnych - uczymy się wyrażać swoje myśli pewnie i swobodnie. Nad dziećmi stale czuwa logopeda, który wyłapuje i eliminuje ewentualne nieprawidłowości.

-ciekowości świata - maluchy poznają świat wszystkimi zmysłami, w przedszkolu będzie odbywała się Sensoplastyka oraz zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, które dostarczą różnorodnych doświadczeń dla wszystkich zmysłów.

-zdrowych nawyków ruchowych - we wrześniu fizjoterapeuta przyjrzy się postawie dzieci, dobierze ćwiczenia odpowiednie dla poszczególnych dzieci, które będą realizowane podczas roku przedszkolnego.

-pewności siebie- podczas zajęć dzieci będą uczyły się rozpoznawać swoje emocje oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach.

-poczucia przynależności do grupy oraz funkcjonowania w niej - w naszym przedszkolu panują jasne, czytelne reguły, co zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

-samodzielności-  nauczyciele są w stałej gotowości do pomocy dzieciom, wierzymy jednak, że warto pozwolić maluchom próbować swoich możliwości.

 

Przedszkole mieści się na parterze budynku. Jest urządzone tak, aby zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń, która rozbudzi ich kreatywność. Wszystkie sprzęty oraz zabawki posiadają wymagane atesty.

Przy przedszkolu znajduje się duży ogród. To przestrzeń służąca nie tylko do zabawy, ale również nauki.  Dzieci będą miały okazję posadzić rośliny, obserowować je oraz pielęgnować.

 

 

 

MAŁE GRUPY

Nasze przedszkole to placówka kameralna, przeznaczona dla 20 dzieci, podzielonych na dwie grupy wiekowe.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W naszym przedszkolu funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "W Szczebrzeszynie". Dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć terapeutycznych:

logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapii z elementami SI oraz terapii pedagogicznej.

DUŻY OGRÓD

Przy przedszkolu znajduje się duży ogród do dyspozycji naszych podopiecznych.

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. 500 317 617

przedszkole@kolorowaciuchcia.edu.pl

Adres

ul. Wiczlińska 102a

Gdynia